VStit­cher 3D-vaate­suun­nit­telu­oh­jel­ma

Tehosta tuotekehitystä ja visualisoi ideasi 3D-ympäristössä

Browzwear 3D VStitcher on alan johtava vaatesuunnittelijan 3D-työkalu. Sen avulla suunnittelija voi muokata vaatteiden kaavoja, kokoja, materiaaleja ja värejä ja nähdä tulokset reaaliajassa kolmiulotteisen avatarin päällä esitettynä. Tuotteiden protomallien luominen virtuaalisesti sekä vähentää materiaalien menekkiä että helpottaa tiimin sisäistä yhteistyötä. VSticherin tuottamat korkealaatuiset ja realistiset 3D-kuvat soveltuvat suoraan käytettäväksi tuote-esittelyissä, markkinoinnissa ja verkkokaupassa.

“3D VStitcher on suunniteltu ensisijaisesti helpottamaaan vaatesuunnittelijoiden ja -kaavoittajien yhteistyötä. Kaavat eivät nimittäin aina kerro koko totuutta, mutta ohjelman avulla kaikki näkevät saman lopputuloksen. Keskinäinen kommunikointi helpottuu, kun jokainen pystyy selkeästi kertomaan, mikä vaatteessa toimii ja mitä halutaan muuttaa”, kuvailee Fashion Team LT:n toimitusjohtaja Liisa Turtiainen

VStitcher helpottaa koko prosessia vaatteen ideoimisesta sen markkinoimiseen ja myyntiin asti. Tuotekuvaukset voidaankin toteuttaa 3D-ympäristössä ilman että yhtä ainutta kappaletta on edes valmistettu. Grafis CAD -ohjelman käyttäjille VStitcheriin on saatavissa myös suora yhteys kaavoitusohjelmistoon. Tämä nopeuttaa muokattujen kaavojen päivittämistä 3D-ohjelmaan, jolloin muutosten vaikutusta voi tarkastella saman tien.

“Ohjelmisto sopii sellaisille yrityksille, jotka pystyvät käyttämään sitä mahdollisimman monipuolisesti, eli aluksi sovittamaan kaavat virtuaalisesti ja siirtämään protomallien testaamisen digitaaliseksi ja lopuksi hyödyntämään verkkokaupassa ja markkinoinnissa 3D-mallinnettuja kuvia”, Turtiainen muotoilee.

Suunnittelijan, kaavoittajan, markkinoinnin ja valmistuksen yhteistyön työkalu

Vaatteiden suunnittelu 3D-ohjelmalla säästää protomallien ompelu- ja materiaalikustannuksissa. Papereita ei tarvitse pyöritellä, kun kaavoja voi testata virtuaalisesti niin paljon kuin tarvitsee, eri ko’oissa, väreissä ja materiaaleissa.

“Aiemmin ongelmana on ollut se, että aikaa on mennyt protomallien valmistukseen ja sen jälkeen on vielä pitänyt valmistaa mallikappaleet ja vasta sitten on voinut aloittaa myyntityön, mutta virtuaalisesti koko prosessi käy nyt paljon sujuvammin. VSticherissa voi todentaa oman suunnitelmansa toimivuutta eri osa-alueilla. Onko sarjonta OK vai halutaanko eri kokoihin jotain muutosta, erilaisuutta? Kaikista sarjottavista ko’oista saa 3D-kuvat, joita käyttää tuotantoprosessin ja markkinoinnin eri vaiheissa”, Turtiainen kertaa.

VStitcher sisältää lukuisia valmiita pohjia (ns. smart design template), joita suunnittelija voi käyttää ja muokata tai käyttää luonnostelun pohjana esimerkiksi PhotoShopissa. Tuotesuunnitelmasta voi missä vaiheessa tahansa koota tiedoston, josta näkyy esimerkiksi käytetyt materiaalit värikoodeineen. Tietoja voi muun muassa hyödyntää tuotteen valmistuksessa ja hinnoittelussa.

“VStitcherin Help Center sisältää kattavan ohjeistuksen kaikista toiminnoista ja runsaasti videomateriaalia. Lisäksi tarjoamme ohjelmalle suomen- ja englanninkielisen koulutuksen ja tuen”, kertoo Turtiainen.

Näin saat VStitcher 3D-ohjelman käyttöösi

VStitcher on markkinoiden johtava 3D-vaatesuunnitteluohjelma, jota alan isot toimijat ovat käyttäneet maailmalla jo vuosia. Suosio perustuu siihen, että ohjelma ikään kuin kokoaa kaikki tarvittavat toiminnot saman suunnittelupöydän ääreen. Mallistot ja projektit saadaan nopeasti eteenpäin ja markkinoille.

“VStitcherin avulla tuotantoprosessi saadaan siirrettyä vaivatta nykypäivään. Monta työvaihetta ja -tuntia säästyy, kun väärinkäsitysten riski suunnittelijan, kaavoittajan, markkinoinnin ja verkkokaupan välillä pienenee radikaalisti. Materiaaleja kuluu vähemmän ja palautuksia tulee harvemmin. Monta toimintoa tehostuu selvästi”, Turtiainen sanoo.

Ota yhteyttä Liisa Turtiaiseen ja pyydä häntä esittelemään VStitcheria verkon kautta. Hän kertoo enemmän eri vaihtoehdoista.

“VStitcher on laaja ohjelma, jota voi hyödyntää tuotantoprosessin monella osa-alueella. Käyttäjäkoulutuksen avulla ohjelman monipuoliset toiminnot on helppo omaksua. Kerro minulle, millaisia vaatteita ja kaavoja yrityksesi tekee ja mitä haluat tulevaisuudessa päästä tekemään, ja minä näytän, miten VStitcher 3D-ohjelma voisi olla siinä parhaimmalla tavalla avuksi. Tai jos ohjelma on entuudestaan tuttu, keskustelen mielelläni 3D-ohjelman erilaisista hyödyntämismahdollisuuksista”, Liisa Turtiainen lupaa

Tutustu tarkemmin VStitcher 3D -ohjelmaan, sen sisältämiin toiminnoihin, lisäoptioihin ja laitevaatimuksiin Browzwear’n sivulta sekä siihen miten Grafis ja VStitcher toimivat yhdessä.


Ota yhteyttä

Ohjelmistot
info@fashionteamlt.fi
+358 40 7373 045

Jätä meille viesti lomakkeella